TAIWAN STYRENE MONOMER

1310 TWSE
1310
TAIWAN STYRENE MONOMER TWSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 1310

Aktualna sytuacja finansowa TAIWAN STYRENE MONOMER

Łączne aktywa 1310 dla Q1 22 to 9.22B TWD, 0.85% mniej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 11.23% w Q1 22 do 1.71B TWD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję