UNIVERSAL CEMENT CORPORATION

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne 1104

Aktualna sytuacja finansowa UNIVERSAL CEMENT CORPORATION

Łączne aktywa 1104 dla Q2 23 to 29.12B TWD, 3.50% więcej niż poprzednie Q1 23. Łączne zobowiązania wzrosły o 12.45% w Q2 23 do 6.81B TWD.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: TWD
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję