BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD

BDGC TSXV
BDGC
BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD TSXV
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe BDGC

Aktualna sytuacja finansowa BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD

Total assets of BDGC for Q4 21 is 1.64M CAD, 40.27% less than the previous Q3 21. And total liabilities decreased by 29.13% in Q4 21 to 947.47k CAD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję