CANOPY GROWTH CORPORATION WEED

WEEDTSX
WEED
CANOPY GROWTH CORPORATIONTSX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Process Industries
Branża: Agricultural Commodities/Milling
Canopy Growth Corp, dawniej Tweed Marijuana Inc, to wielomarkowa firma konopna z siedzibą w Kanadzie. Spółka, poprzez swoje spółki zależne Tweed Inc, Bedrocan Canada Inc, Tweed Farms Inc i Mettrum Health Corp, zajmuje się produkcją i sprzedażą legalnej marihuany na kanadyjskim rynku medycznym. Koncentruje się również na produkcji i sprzedaży marihuany na rynku rekreacyjnym w Kanadzie. Jej głównymi markami są Tweed i Bedrocan. Tweed jest licencjonowanym producentem marihuany medycznej. Licencja komercyjna Tweed obejmuje powierzchnię około 168 000 stóp kwadratowych zakładu Smiths Falls i pozwala Tweedowi na produkcję i sprzedaż około 3540 kilogramów marihuany rocznie. Zdolność produkcyjna Tweeda to ponad 10 pomieszczeń do uprawy z kontrolowanym klimatem. Zakład produkcyjny Bedrocan o powierzchni 52 000 stóp kwadratowych w Toronto, Ontario, posiada licencję i obejmuje ponad 30 pomieszczeń do uprawy i wegetacji oraz więcej niż trzy pomieszczenia do dystrybucji.