TRICON RESIDENTIAL INC

TCN TSX
TCN
TRICON RESIDENTIAL INC TSX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

TCN financial statements: Przepływy pieniężne

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla TRICON RESIDENTIAL INC

Wolne przepływy pieniężne spółki TCN za Q3 21 wynoszą 70.2M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki TCN wyniosły 105.84M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 123.31M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne