SAISON INFORMATION SYSTEMS

9640 TSE
9640
SAISON INFORMATION SYSTEMS TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

9640 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SAISON INFORMATION SYSTEMS

Aktywa ogółem spółki 9640 za Q1 21 wynoszą 19.91B, czyli 3.11% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 2.37% w Q1 21 do 6.35B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję