SHINKO SHOJI CO

8141 TSE
8141
SHINKO SHOJI CO TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

8141 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SHINKO SHOJI CO

Aktywa ogółem spółki 8141 za Q2 21 wynoszą 75.57B, czyli 1.24% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 4.35% w Q2 21 do 25.31B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję