INV INC

7338 TSE
7338
INV INC TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 7338

Aktualna sytuacja finansowa INV INC

Łączne aktywa 7338 dla Q2 21 to 121.27B JPY, 3.67% więcej niż poprzednie Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.80% w Q2 21 do 110.19B JPY.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję