IWAKI CO LTD

6237 TSE
6237
IWAKI CO LTD TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 6237

Aktualna sytuacja finansowa IWAKI CO LTD

Total assets of 6237 for Q2 21 is 34.97B JPY, 2.96% more than the previous Q1 21. And total liabilities increased by 2.20% in Q2 21 to 11.59B JPY.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję