KANEFUSA CORP

5984 TSE
5984
KANEFUSA CORP TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 5984

Aktualna sytuacja finansowa KANEFUSA CORP

Łączne aktywa 5984 dla Q2 21 to 30.50B JPY, 5.22% więcej niż poprzednie Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 25.99% w Q2 21 do 5.67B JPY.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję