RICKSOFT CO LTD
4429 TSE

4429
RICKSOFT CO LTD TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

4429 financial statements

Aktualna sytuacja finansowa RICKSOFT CO LTD

Aktywa ogółem spółki 4429 za Q1 21 wynoszą 2.57B, czyli 19.27% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 52.84% w Q1 21 do 603.19M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję