DATASECTION INC

3905 TSE
3905
DATASECTION INC TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

3905 financial statements

Aktualna sytuacja finansowa DATASECTION INC

Aktywa ogółem spółki 3905 za Q1 21 wynoszą 4.12B, czyli 3.36% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 10.93% w Q1 21 do 1.25B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję