UBIQUITOUS AI CORPORATION
3858 TSE

3858
UBIQUITOUS AI CORPORATION TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa UBIQUITOUS AI CORPORATION

Aktywa ogółem spółki 3858 za Q1 21 wynoszą 2.65B, czyli 6.61% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 24.72% w Q1 21 do 311.41M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję