NTT DATA INTRAMART CORPORATION

3850 TSE
3850
NTT DATA INTRAMART CORPORATION TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

3850 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa NTT DATA INTRAMART CORPORATION

Aktywa ogółem spółki 3850 za Q2 21 wynoszą 6.99B, czyli 1.42% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 3.51% w Q2 21 do 2.73B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję