KLAB INC

3656 TSE
3656
KLAB INC TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

3656 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa KLAB INC

Aktywa ogółem spółki 3656 za Q3 21 wynoszą 20.82B, czyli 0.93% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 2.50% w Q3 21 do 6.12B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję