INEST INC

3390 TSE
3390
INEST INC TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

3390 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa INEST INC

Aktywa ogółem spółki 3390 za Q1 21 wynoszą 6.04B, czyli 14.14% więcej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 26.53% w Q1 21 do 3.94B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję