CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD

3238 TSE
3238
CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

3238 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD

Aktywa ogółem spółki 3238 za Q2 21 wynoszą 28.79B, czyli 0.40% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 3.19% w Q2 21 do 21.41B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję