TENPOS HOLDINGS CO LTD
2751 TSE

2751
TENPOS HOLDINGS CO LTD TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

2751 financial statements

Aktualna sytuacja finansowa TENPOS HOLDINGS CO LTD

Aktywa ogółem spółki 2751 za Q1 21 wynoszą 16.52B, czyli 2.25% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 11.22% w Q1 21 do 5.09B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję