KADOYA SESAME MILLS INC

2612 TSE
2612
KADOYA SESAME MILLS INC TSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 2612

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla KADOYA SESAME MILLS INC

2612 bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q3 21 wynosi -762M JPY. W przypadku 2020 wolny przepływ środków pieniężnych 2612 wyniósł 1.71B JPY, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 2.71B JPY.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne