FAN COMMUNICATIONS INC

2461 TSE
2461
FAN COMMUNICATIONS INC TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

2461 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa FAN COMMUNICATIONS INC

Aktywa ogółem spółki 2461 za Q2 21 wynoszą 25.61B, czyli 0.96% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 0.15% w Q2 21 do 5.76B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję