SHOWA SANGYO CO

2004 TSE
2004
SHOWA SANGYO CO TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

2004 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SHOWA SANGYO CO

Aktywa ogółem spółki 2004 za Q1 21 wynoszą 216.43B, czyli 0.58% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 3.72% w Q1 21 do 110.35B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję