SATA CONSTRUCTION CO

1826 TSE
1826
SATA CONSTRUCTION CO TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

1826 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SATA CONSTRUCTION CO

Aktywa ogółem spółki 1826 za Q2 21 wynoszą 23.56B, czyli 1.72% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 4.49% w Q2 21 do 9.3B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję