KHC LTD

1451 TSE
1451
KHC LTD TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 1451

Aktualna sytuacja finansowa KHC LTD

Łączne aktywa 1451 dla Q2 21 to 14.11B JPY, 1.03% mniej niż poprzednie Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.60% w Q2 21 do 8.37B JPY.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję