YASUE CORPORATION

1439 TSE
1439
YASUE CORPORATION TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

1439 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa YASUE CORPORATION

Aktywa ogółem spółki 1439 za Q2 21 wynoszą 4.12B, czyli 7.53% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 11.79% w Q2 21 do 2.7B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję