GOLD

GOLD TASE
GOLD
GOLD TASE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

GOLD financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa GOLD

Aktywa ogółem spółki GOLD za Q3 21 wynoszą 80.38B, czyli 0.70% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.28% w Q3 21 do 22.11B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję