ELCO

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy ELCO

Główne dane i wskaźniki finansowe dla ELCO

Wskaźnik Cena/Sprzedaż spółki ELCO wynosi 0.20. Wartość firmy/EBITDA wynosi 6.45. Za poprzedni 2021 zatrudniali 14.03k pracowników.

Statystyki
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: ILS
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Aktualny
Kluczowe statystyki
Razem Akcje Zwykłe pozostające w obrocie
Wskaźniki wyceny
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do sprzedaży
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Stosunek ceny do wartości księgowej
Wartość przedsiębiorstwa
Wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA
Wskaźniki rentowności
Rentowność aktywów %
Rentowność kapitału własnego %
Rentowność zainwestowanego kapitału %
Marża brutto%
Marża operacyjna %
Marża EBITDA %
Marża netto %
Wskaźniki płynności
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej
Aktualny stosunek
Rotacja zapasów
Rotacja aktywów
Wskaźniki wypłacalności
Współczynnik dług/aktywa
Wskaźnik zadłużenia do kapitału
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do aktywów ogółem
Long term debt to total equity ratio