AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

4007 TADAWUL
4007
AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT TADAWUL
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 4007

Aktualna sytuacja finansowa AL HAMMADI COMPANY FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Total assets of 4007 for Q3 21 is 2.46B SAR, 0.40% less than the previous Q2 21. And total liabilities decreased by 1.83% in Q3 21 to 610.68M SAR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję