NOVA TECHNOLOGY C

300921 SZSE
300921
NOVA TECHNOLOGY C SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

300921 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa NOVA TECHNOLOGY C

Aktywa ogółem spółki 300921 za Q2 21 wynoszą 890.13M, czyli 3.17% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 14.67% w Q2 21 do 111.47M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję