WEIHAI GUANGWEI CO
300699 SZSE

300699
WEIHAI GUANGWEI CO SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa WEIHAI GUANGWEI CO

Aktywa ogółem spółki 300699 za Q2 21 wynoszą 4.92B, czyli 0.02% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 40.67% w Q2 21 do 582.55M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję