SHANXI HUHUA GROUP

003002 SZSE
003002
SHANXI HUHUA GROUP SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

003002 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SHANXI HUHUA GROUP

Aktywa ogółem spółki 003002 za Q3 21 wynoszą 1.42B, czyli 1.03% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 13.12% w Q3 21 do 238.01M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję