ANDON HEALTH CO LT

002432 SZSE
002432
ANDON HEALTH CO LT SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

002432 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ANDON HEALTH CO LT

Aktywa ogółem spółki 002432 za Q2 21 wynoszą 2.72B, czyli 0.17% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 19.53% w Q2 21 do 669.77M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję