INFUND HOLDING CO

002141 SZSE
002141
INFUND HOLDING CO SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

002141 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa INFUND HOLDING CO

Aktywa ogółem spółki 002141 za Q3 21 wynoszą 1.47B, czyli 3.95% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 8.47% w Q3 21 do 619.05M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję