BEIJING SL PHARMAC

002038 SZSE
002038
BEIJING SL PHARMAC SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

002038 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa BEIJING SL PHARMAC

Aktywa ogółem spółki 002038 za Q2 21 wynoszą 5.71B, czyli 3.57% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 9.43% w Q2 21 do 371.15M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję