SHANDONG LINK SCIE

001207 SZSE
001207
SHANDONG LINK SCIE SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

001207 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SHANDONG LINK SCIE

Aktywa ogółem spółki 001207 za Q2 21 wynoszą 1.79B, czyli 46.48% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 12.28% w Q2 21 do 525.57M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję