CHANG CHUN EURASIA GROUP

600697 SSE
600697
CHANG CHUN EURASIA GROUP SSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

600697 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa CHANG CHUN EURASIA GROUP

Aktywa ogółem spółki 600697 za Q2 21 wynoszą 22.18B, czyli 2.23% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 2.52% w Q2 21 do 17.44B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję