VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

VNG SET
VNG
VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

VNG financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Aktywa ogółem spółki VNG za Q2 21 wynoszą 20.18B, czyli 4.18% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.60% w Q2 21 do 13.43B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję