UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY

UEC SET
UEC
UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

UEC financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY

Aktywa ogółem spółki UEC za Q3 21 wynoszą 1.44B, czyli 2.14% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 7.26% w Q3 21 do 110.73M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję