SALA @ SATHORN PROPERTY FUND

SSPF SET
SSPF
SALA @ SATHORN PROPERTY FUND SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SSPF financial statements: Rachunek zysków i strat

Sprawozdania finansowe SALA @ SATHORN PROPERTY FUND, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód spółki SSPF za ostatni kwartał wynosi 27.98M i jest o 3.00% niższy w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dochód netto za Q3 21 wynosi 18.14M.

TTM
Zysk brutto
Przychody ogółem
Koszt własny sprzedaży
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Pretax income
Equity in earnings
Podatki
Non-controlling/minority interest
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Net income before discontinued operations
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Preferred dividends
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję
Rozwodnione EPS
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem