NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

NFC.R SET
NFC.R
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe NFC.R

Aktualna sytuacja finansowa NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

Total assets of NFC.R for Q3 21 is 3.51B THB, 11.12% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 15.64% in Q3 21 to 2.56B THB.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję