JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY

JMT SET
JMT
JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

JMT financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY

Aktywa ogółem spółki JMT za Q3 21 wynoszą 19.74B, czyli 20.68% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 31.89% w Q3 21 do 11.26B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję