HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING

HTECH.R SET
HTECH.R
HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

HTECH.R financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING

Aktywa ogółem spółki HTECH.R za Q2 21 wynoszą 1.72B, czyli 0.18% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 7.25% w Q2 21 do 393.55M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję