BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT

BRRGIF SET
BRRGIF
BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe BRRGIF

Aktualna sytuacja finansowa BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT

Total assets of BRRGIF for Q3 21 is 3.05B THB, 1.13% less than the previous Q2 21. And total liabilities decreased by 3.88% in Q3 21 to 1.99M THB.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję