ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

AFC.R SET
AFC.R
ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

AFC.R financial statements: Rachunek zysków i strat

Sprawozdania finansowe ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód spółki AFC.R za ostatni kwartał wynosi 239.27M i jest o 3.12% niższy w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dochód netto za Q4 21 wynosi 23.40M.

TTM
Zysk brutto
Przychody ogółem
Koszt własny sprzedaży
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Pretax income
Equity in earnings
Podatki
Non-controlling/minority interest
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Net income before discontinued operations
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Preferred dividends
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję
Rozwodnione EPS
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem