ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

AFC.R SET
AFC.R
ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

AFC.R financial statements: Przepływy pieniężne

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

Wolne przepływy pieniężne spółki AFC.R za Q4 21 wynoszą -17.91M. Z kolei za 2021, wolne przepływy pieniężne spółki AFC.R wyniosły -65.44M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -44.64M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne