POLISH ZLOTY / INDIAN RUPEE PLNINR

PLNINRIDC
PLNINR
POLISH ZLOTY / INDIAN RUPEEIDC
 
Brak transakcji
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny
Poprz.
Otwarcie
Wolumen
 — 
Zakres dzienny