VOLUE ASA

VOLUE EURONEXT OSLO
VOLUE
VOLUE ASA EURONEXT OSLO
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

VOLUE financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa VOLUE ASA

Aktywa ogółem spółki VOLUE za Q3 21 wynoszą 1.44B, czyli 3.61% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 8.03% w Q3 21 do 694M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję