ELECTROMAGNETIC GE

EMGS EURONEXT OSLO
EMGS
ELECTROMAGNETIC GE EURONEXT OSLO
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

EMGS financial statements

Aktualna sytuacja finansowa ELECTROMAGNETIC GE

Aktywa ogółem spółki EMGS za Q2 21 wynoszą 419.42M, czyli 2.23% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 6.03% w Q2 21 do 491.49M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję