RE:NEWCELL AB

RENEW OMXSTO
RENEW
RE:NEWCELL AB OMXSTO
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

RENEW financial statements: Przepływy pieniężne

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla RE:NEWCELL AB

Wolne przepływy pieniężne spółki RENEW za Q3 21 wynoszą -161.83M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki RENEW wyniosły -85.09M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -51.99M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne