RE:NEWCELL AB

RENEW OMXSTO
RENEW
RE:NEWCELL AB OMXSTO
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

RENEW financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa RE:NEWCELL AB

Aktywa ogółem spółki RENEW za Q3 21 wynoszą 779.78M, czyli 14.43% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 69.68% w Q3 21 do 46.54M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję