RELAIS GROUP OYJ

RELAIS OMXHEX
RELAIS
RELAIS GROUP OYJ OMXHEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Podstawy RELAIS

Sprawozdania finansowe RELAIS GROUP OYJ, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód RELAIS za ostatni kwartał wynosi 58.63M EUR i jest o 5.31% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto Q2 22 to -2.60M EUR.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Przychody ogółem
Dochód netto
Waluta: EUR
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Koszt sprzedanych towarów
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Dochód przed opodatkowaniemWzrost rok do roku
Kapitał w zarobkach
Podatki
Udziały niekontrolujące/mniejszościowe
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Zysk netto przed działalnością zaniechaną
Działalność zaniechana
Dochód nettoWzrost rok do roku
Korekta rozwodnienia
Dywidendy preferencyjne
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję (podstawowy EPS)Wzrost rok do roku
Rozwodniony zysk na akcję (rozwodniony EPS)Wzrost rok do roku
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku
Koszty operacyjne ogółem